av最在线

av最在线

故吾谓∶今日咳劳,皆小青龙证也。 后人不识其义,疑误疑衍,亦昧矣。

《内经》曰∶升降出入。岂可固耶?治假寒者,生津益气。

东坦立补中益气汤,是杜渐防微之意,非正治之法也。故木位之主,其泻以酸,其补以辛,而厥阴遂先酸后辛矣;火位之主,其泻以甘,其补以咸,而少阴、少阳遂先甘后咸矣。

累之日久,则里气亦虚,邪乃乘虚而内侵矣。 然乎否乎?前贤谓∶气能生血,血不能生气,固矣。

盖脾属土,土主安静,人安静而后能深思,至西人谓思发于脑部,《内经》早寓其者精明之府。《内经》以痿为肺热叶焦,以诸痉强直皆属于其义最可思。

殊不知前人之意,是谓三焦气化通畅,即自小水通行,所谓里和也,以小便清利为里和之标验也。又照原方加粉甘草、天冬、生地等味,连服七剂。

Leave a Reply