E世博

E世博

沈虚明曰∶郁而不出者三日死,出而不齐者六日死,不起胀者九日死,不灌浆者十二日死。二草之根,俱能解毒,故各用一升。

宜此汤加粳米,和其胃气,则收阳归内,而身凉矣。倘大下,则元气不斑毒内陷则危,宜托里举斑汤。

不论阴阳虚实,用之皆效。又有用轻巧妇人,以银簪轻轻挑破,为甚盒饭。

与此甚同,因作此汤,一服而愈。云平者,补已弱之正气也。

又方,活虾蟆一个,剥一整皮贴疮上,奇效。气滞者忌塞闭,如黄白术山药甘草之属是也。

且水生高原,气化能出,肺气将败,故作渴不调。益元汤此为元气虚弱者立也,辨症果真,则前后皆不可易,中间杂症,虽或不同,要皆气虚致之,治者只于本方消息加减。

Leave a Reply